Risico Inventarisatie & evaluatie

Hoe staat u ervoor?
Factoren zoals beschikbaarheid, werkdruk, budget, kennis van wetgeving en Arbo-eisen zijn o.a. van invloed op een goede inventarisatie, uitvoer, toetsing en naleving van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Omdat dit een gecompliceerd proces is moet u voor u aan deze uitdaging begint bepalen of u het zelf kunt én wilt doen.

Om dit proces te beginnen vindt er altijd een intakegesprek plaats zodat kan worden bepaald hoe de organisatie er op dat moment voor staat. Na vaststelling van de huidige status begint de begeleiding en worden er optioneel risicomanagement technieken en methoden toegereikt. Zo wordt de organisatie volledig ondersteund bij het verbeteren van de organisatiestructuur.

Bent u RI&E plichtig?
Ja, u bent verplicht tot Risico Inventarisatie & Evaluatie sinds 1 januari 1994 (uitgezonderd ZZP’ers). Elk bedrijf met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers samen) zijn verplicht een RI&E op te stellen. Werkgevers moeten onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers.

Waar bestaat de RI&E uit?

  • Inventarisatie van gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Met specifieke aandacht voor werknemers die behoren tot “bijzondere categorieën van werknemers” (bijvoorbeeld; gedeeltelijk arbeidsongeschikten, zwangerschappen, jeugdigen en ouderen).
  • Evaluatie van de risico’s die aan de gevaren verbonden zijn.
  • Vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden.

Gidano heeft een programma ontwikkeld waarmee bedrijven ondersteund worden bij de voorbereiding op de nieuwe.

Bekijk hier onze werkwijze en bijbehorend stappenplan!