Private Impact Analyse

Waarom een PIA met de BOWTIE?
Een Privacy Impact Analyse i.s.m. de BowTie is een dynamisch wetgevings– en beleidsadviseringsinstrument om privacy risico’s in een vroegtijdig stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te kunnen brengen. De PIA stimuleert organisaties om proactief na te denken over vragen als:
A. Wat is de impact van het beoogde project op de privacy van betrokkenen?
B. Wat zijn de risico’s voor de betrokkenen en voor de organisatie?
C. Is een aanpak die minder gevolgen heeft voor de privacy ook mogelijk, gegeven de doelstelling van het project. Op deze vragen geeft het BowTie-PIA programma van Gidano het antwoord.

Structurering van de risico’s
Het Privacy Impact Analyse diagram binnen de BowTie geeft overzicht in de risico’s en hoe deze beheerst worden. Nieuwe inzichten komen vaak aan het licht tijdens BowTie sessies, welke niet eerder geïdenitficeerd waren door andere methodes.

Baseer beslissingen op risico scenario’s
Analyseer en destilleer zwakke plekken in het management systeem door scenario’s inzichtelijk te maken. Het uitvoeren van een PIA is geen statisch maar een cyclisch proces. Daarmee dient dus ook de noodzaak opnieuw belicht te worden, hetgeen het belangrijkste beginsel is van de WBP.

Risico communicatie & visualisatie
Het BowTieXP diagram is ideaal voor het communiceren van de risico’s. De risico’s zijn eenvoudig te begrijpen door de visuele aard van het diagram. BowTieXP heeft veel opties om het diagram aan te kunnen passen aan elke laag van de organisatie.

Innovatieve kenmerken
Gebruiksvriendelijk & interactief diagram Het interactieve en gebruiksvriendelijke diagram is kenmerkend voor BowTieXP.

Krachtige filters
BowTieXP laat u filteren op allerlei criteria binnen de privacy wetgeving. Slechts een paar klikken en uw PowerPoint presentatie is klaar, aangepast op de doelgroep.

Visualisatie van management systemen
Visualiseer het management systeem in een BowTie risico analyse diagram. Ontdek meer over de risico’s door kennis en informatie in de context van een BowTie diagram te plaatsen.

Lichtgewicht, eenvoudige installatie
BowTieXP is ontwikkeld voor onmiddellijk gebruik op organisatienetwerken vanwege de eenvoudige installatie.

Koppel documentatie
Maak uw documentatie zoals standaarden en procedures zichtbaar en toegankelijk door ze te koppelen aan de BowTie.

Groepsbewerking
Wijzig meerdere elementen tegelijkertijd met groepsbewerking voor consistentie in uw BowTie en gebruiksgemak.

Kwaliteitscontrole
Is uw risico analyse afgerond? De kwaliteitscontrole verstrekt een lijst met controle checklists om te kijken of u echt klaar bent met uw BowTie-PIA.

Zoek & vind
Zoek door meerdere risico analyses die gebaseerd en voor u geïmplementeerd zijn op basis van de ISO normen 27001, 31000 en de NEN 7510 en vind precies wat u nodig heeft.

Vergelijk BowTies
Alle elementen in BowTieXP kunnen worden vergeleken om de verschillen in een visueel overzicht weer te geven.

Aangepaste terminologie
Het is van belang om terminologie consistent te gebruiken. Elk label in de software kan aangepast worden om aan te sluiten bij de terminologie van uw organisatie.

Importeer Excel informatie naar BowTieXP
Bestaande informatie in Excel kan eenvoudig geïmporteerd worden. Kopiëren-plakken is niet meer nodig.

Rapportage
BowTieXP heeft een veelvoud aan sterke standaard rapporten om op de gewenste manier de informatie te
exporteren.

Klik hier om de BowTie PIA Brochure te openen (PDF)