Private Impact Analyse

Waarom een PIA met de BOWTIE?
Een Privacy Impact Analyse i.s.m. de BowTie is een dynamisch wetgevings– en beleidsadviseringsinstrument om privacy risico’s in een vroegtijdig stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te kunnen brengen. De PIA stimuleert organisaties om proactief na te denken over vragen als:
A. Wat is de impact van het beoogde project op de privacy van betrokkenen?
B. Wat zijn de risico’s voor de betrokkenen en voor de organisatie?
C. Is een aanpak die minder gevolgen heeft voor de privacy ook mogelijk, gegeven de doelstelling van het project. Op deze vragen geeft het BowTie-PIA programma van Gidano het antwoord.

Klik hier om de BowTie PIA Brochure te openen (PDF)