Privacy verklaring

1.1            Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • Bedrijfsgegevens:
  • (bezoek)adres,
  • telefoonnummer (vast en/of mobiel),
  • e-mailadres,
  • bedrijfswebsite-url
 • functienaam
 • overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt heeft door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, met ons te corresponderen of telefonisch contact met ons te

1.2            Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

TotalPrevent heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • om te kunnen reageren op een door u verzonden informatieverzoek m.b.t. onze producten en diensten;
 • om u te voorzien van onze Nieuwsbrief en/of te informeren over onze salesacties, waarvoor u aangegeven heeft deze te willen ontvangen;
 • om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten;
 • om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod;
 • om u te kunnen benaderen over producten en/of diensten die u aan ons

1.3            Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten zijn niet gericht op mensen jonger dan 16 jaar. Daarmee hebben wij niet de intentie om van hen gegevens te verzamelen, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar en raden daarom ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@TotalPrevent.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

1.4            Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

TotalPrevent bewaart uw persoonsgegevens die nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn start direct na aanvraag en uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer noodzakelijk zijn.

1.5            Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en wij zullen deze op verzoek afschermen of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, afscherming of verwijdering sturen naar info@TotalPrevent.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. TotalPrevent zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

1.6            Delen met anderen

TotalPrevent verstrekt uitsluitend aan zorgvuldig geselecteerde derden en alleen als dit uitdrukkelijk noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

1.7            In kaart brengen websitebezoek

TotalPrevent gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

1.8            Beveiliging

TotalPrevent neemt de bewerking en bescherming van uw gegevens serieus en hanteert hiervoor de adviezen van het College van Bescherming Persoonsgegevens, die beschreven staan in de ‘Handleiding Wet Bescherming Persoonsgegevens’. TotalPrevent heeft passende maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en ongeoorloofde wijziging, ongewenste openbaarmaking, misbruik en verlies van uw gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@totalprevent.nl.