Wat moet school doen om de privacy van mijn kind te beschermen?

onlinemedia

Scholen hebben een heleboel gegevens van je kind. Ze verwerken leerlinggegevens in diverse innovatieve, digitale systemen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Bijvoorbeeld digitale toetsingsprogramma’s, leermidden en leerlingvolgsystemen. Ook plaatsen ze bijvoorbeeld foto’s op de schoolwebsite en maken ze gebruik van apps. De privacywet die op 25 mei 2018 is ingegaan draagt scholen meer verantwoordelijkheden op om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en hierover te communiceren met ouders.

Informatieplicht
Scholen zijn verplicht je te informeren welke persoonsgegevens zij van je kind verwerken. Daarnaast moeten zij onderbouwen waarom zij bepaalde persoonsgegevens moeten kunnen verwerken. Hierbij hoort ook het maken van goede afspraken met aanbieders en leveranciers van digitale systemen. Een groot aantal scholen en leveranciers hebben hiervoor een convenant ondertekend waarin wordt uitgelegd hoe door alle partijen wordt omgegaan met leerlinggegevens. Daarmee kan onbedoeld of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens worden voorkomen.

Ook moeten scholen je informeren hoe ze de gegevens verwerken, hoe jij de gegevens kunt inzien, met welke organisaties zij deze gegevens delen (en waarom zij dat doen en wat deze organisaties met de gegevens doen) en met welke technische en organisatorische maatregelen zij gegevens beveiligen. Deze maatregelen zijn erop gericht te voorkomen dat leerlinggegevens bijvoorbeeld in verkeerde handen terechtkomen.

Privacyverklaring
Alle hierboven genoemde informatie moet in schriftelijke vorm toegankelijk voor je zijn in eenvoudige, toegankelijke en begrijpelijke taal. In de meeste gevallen is er een privacyverklaring opgesteld die vaak op de website van de school te vinden is. Lees deze goed door. Zijn er onduidelijkheden of heb je vragen, neem dan contact op met school.

Toestemming voor gebruik van beeldmateriaal
In sommige gevallen hebben scholen toestemming nodig van leerlingen of ouders om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor het publiceren van beeldmateriaal op de website of in de schoolkrant waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn. Is je kind jonger dan 16 jaar? Dan moet school aan jou als ouder toestemming vragen. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf toestemming geven.

Scholen moeten controleren en bovendien kunnen aantonen dat zij die specifieke toestemming hebben. En leerlingen of ouders moeten deze toestemming ook altijd weer eenvoudig kunnen intrekken.

 

Suc6 Raymond Lenz TotalPrevent

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *