CyberTip privacyverklaring

internet-1971623_1920Is het plaatsen van een privacyverklaring verplicht?
Ja. Het plaatsen van een privacyverklaring is verplicht op elke website waarmee persoonsgegevens worden verzameld. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van de Wbp en kan organisaties dwingen om maatregelen te nemen in het geval van een overtreding. De belangrijkste maatregel die de Autoriteit Persoonsgegevens kan nemen, is de uitoefening van bestuursdwang. In dat geval eist de Autoriteit Persoonsgegevens van de overtreder dat hij de overtreding binnen een bepaalde termijn ongedaan maakt. Ook kan de Autoriteit Persoonsgegevens een dwangsom opleggen of een boete uitschrijven. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet, onjuist of te laat is aangemeld.

Checklist soorten persoonsgegevens
Er zijn veel verschillende soorten persoonsgegevens. Hieronder een aantal gegevens waar jij als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Voornaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Straatnaam
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer (mobiel en vast)
E-mailadres
Burgerservicenummer (BSN)
Naast bovenstaande gegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn:

Ras
Godsdienst of levensonvertuiging
Politieke voorkeur
Seksuele leven
Lidmaatschap vakbond
Gezondheid
Deze bijzondere persoonsgegevens mag een organisatie niet gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is. Zo mogen alleen instellingen in de gezondheidszorg gegevens over iemands gezondheid verwerken. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)* vind je meer informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens en de regels voor het verzamelen, bewaren, verstrekken en beveiligingen van deze gegevens. Doorloop ook de ‘voorvragen’ van de AP* waarmee je direct kunt bepalen of een verwerking van persoonsgegevens vrijgesteld is van melding.

*Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad.

Suc6 Raymond Lenz TotalPrevent

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *